Bookmark and Share
Mandø Event - Hestevognsture & Pakketure

Sælerne i Vadehavet

    
 
Vær påklædt til vejret. Husk på at vinden ofte er stærkere ude på vaden end inde på øen.
Tag kikkert med for at komme endnu tættere på de flotte sæler.
Husk evt. kamera så du kan gemme billederne. De må gerne sendes på benny@mandoevent.dk   Jeg vil så sørge for, at de kommer ind på hjemmesiden
 
Turene kan rykkes af hensyn til tidevandet og for at tage behørig hensyn til hestenes formåen og hvile. I så fald orienteres man, hvis det er muligt.

Sådan foregår turen.

  • Vi mødes ved Mandø Brugs eller Midtvej 7.
  • Vi kører gennem Mandø by, og der fortælles om øen, digerne, stormfloder, tidevandet, fuglene, og hved der passer for gruppen.
  • Afstand fra øen til sælbankerne er mellem 3 og 4 km.
  • Vi  har to muligheder. Den nærmeste har sælerne placeret på sydsiden af bankerne. Den anden mulighed, der er noget længere væk er en sandrevle i Knudedyb hvor sælerne hviler sig.
  • Vi tager hensyn til sælerne.
  • Vi vil normalt opleve mange nysgerrige sæler i renden.
  •  Knudedyb er den vej, hvor der tidligere var megen skibstrafik til og fra Ribe.
  • Vi kan samle skaller af forskellige muslinger og opleve krabber og andre dyr der lever i og af Vadehavet.
  • Når vi har set på herlighederne går turen tilbage til Mandø.
  • Hvis det ønskes, og kusken finder det forsvarligt, kan man få lov at tage turen tilbage til øen til fods.

Hvis vejret ikke tillader, at vi kan komme til bankerne, flytter vi turen til en anden dag.

 
Der kan laves aftale med  Klithus Mandø om mad efter turen.
Der kan etableres overnatning til fornuftige priser.

Se kalenderen  for næste sæltur. Her kan du også bestille og betale.

Der kan også betales med kort ved afgangen.

Mandø for krop og sjæl
Mandø for krop og sjæl | CVR: 31951518 | Midtvej 7, Mandø, 6760 Ribe - Danmark | Tlf.: +45 2325 5375 | benny@mandoevent.dk