Bookmark and Share
Mandø Event - Hestevognsture & Pakketure på Mandø

Sælerne i Vadehavet omkring Mandø

    
 
Vær påklædt til vejret på Mandø. Husk på, at vinden ofte er stærkere ude på vaden end inde på Mandø.
Tag kikkert med for at komme endnu tættere på de flotte sæler.
Husk evt. kamera så du kan gemme billederne af Mandøs sæler og Vadehavets særlige natur. De må gerne sendes på benny@mandoevent.dk  eller sættes ind på 
 
Turene kan rykkes af hensyn til tidevandet og for at tage behørig hensyn til hestenes formåen og hvile. I så fald orienteres man, hvis det er muligt.

Sådan foregår turen.

 • Vi mødes ved på Midtvej 7 på Mandø.
 • Vi kører gennem Mandø by, og der fortælles om øen, Mandø digerne, stormfloderne på Mnadø, tidevandet, fuglelivet på Mandø, og hved der passer for gruppen.
 • Afstand fra Mandø til sælbankerne er mellem 3 og 4 km.
 • Vi  kører fra Mandø langs digerne, over digerne ud på Vadehavet nord for Mandø til Knudedyb hvor sælerne hviler sig.
 • Vi tager hensyn til sælerne.
 • Vi vil normalt opleve mange nysgerrige sæler i renden.
 •  Knudedyb er den vej, hvor der tidligere var megen skibstrafik forbi Mandø til og fra Ribe.
 • Vi kan samle skaller af forskellige muslinger og opleve krabber og andre dyr der lever pmkring Mandø i og af Vadehavet.
 • Når vi har set på herlighederne går turen tilbage til Mandø.
 • Hvis det ønskes, og kusken finder det forsvarligt, kan man få lov at tage turen tilbage til fods.
 • Om sammeren kan man bade med sælerne.
"Sælture med Mandø Event er oplevelser for krop og sjæl: Midt i Vadehavet, midt i Nationalparken og midt i UNESCOS Verdensarv. Mandø - Vadehavets Perle!"
Mandø for krop og sjæl
Mandø for krop og sjæl | CVR: 31951518 | Midtvej 7, Mandø, 6760 Ribe - Danmark | Tlf.: +45 2325 5375 | benny@mandoevent.dk